เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2565 เวลาประมาณ 13.00 น. ข้าราชการตำรวจ ตม.จว.อุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมอบน้ำดื่มและช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ ณ บริเวณแยกโคกหม้อ และถนนรักการดี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

Tags