ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทุกรูปแบบ เพื่อรองรับก่อนการประชุม APEC 2022 พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามากระทำผิดกฎหมาย หรือแอบแฝงเข้ามาอยู่โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ การนี้ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทำการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการพักอาศัย การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) การกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ และตรวจสอบลักษณะหรือพฤติการณ์ต้องห้ามมิให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ตม.จว.จว.อุทัยธานี โดย พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี นำกำลังข้าราชการตำรวจในสังกัด บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุทัยธานี, กอ.รมน.จังหวัดอุทัยธานี, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี สนธิกำลังกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นคนต่างด้าวที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบ ภายใต้ชื่อ “ยุทธการฟ้าสาง” โดยได้ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพล เมื่อวันที่ 12 พ.ย.65 เวลา 08.00 น. ณ อาคารที่ทำการ ตม.จว.อุทัยธานี ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี

จากนั้นได้ทำการตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จว.อุทัยธานี โดยผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 1 ราย ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ จากนั้นจึงได้นำตัวส่ง พงส.สภ.เมืองอุทัยธานี เพื่อดำเนินคดีต่อไป

Tags