วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี จัดการประชุมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาหรือทำงานในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และอาสาสมัครมูลนิธิในจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสายไหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้แทนสถานศึกษาของรัฐเเละเอกชน, น.ส.มาลิณี ศิริเขตกร ผู้แทนจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี, ร.ต.ศุภวิชญ์ มั่นศักดิ์ ผู้แทน กอ.รมน.จว.อุทัยธานี, ผู้แทน พม.จว.อุทัยธานี และผู้แทนฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ไม่มีคนต่างด้าวเข้ามาศึกษา, ยื่นขออยู่ต่อประเภทนักเรียน-นักศึกษา หรือมูลนิธิฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง จึงได้ประสานงานตรวจสอบกับสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ดำเนินการตามมาตรการ MOU ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน และส่งข้อมูลข่าวสารถึงทุกฝ่ายต่อไป

Tags