เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 66 เวลาประมาณ 13.00 น. ตม.จว.อุทัยธานี พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ กอ.รมน.จว.อุทัยธานี, ภ.จว.อุทัยธานี, ที่ทำการปกครอง จว.อุทัยธานี และสำนักงานจัดหางาน จว.อุทัยธานี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการและวางแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ จว.อุทัยธานี โดยมี พ.อ.แสวง ปากันทะ รอง ผอ.รมน.จว.อุทัยธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ศปก.ตม.จว.อุทัยธานี ต.ท่าโพ อ.เมือง จว.อุทัยธานี

Tags